Desobediència feministaLa Borda som una assemblea feminista del districte de Sarrià – Sant Gervasi de Barcelona que lluitem per combatre el sistema patriarcal i capitalista i per acabar amb les desigualtats socials que se’n deriven.

Ens constituïm el març de 2014 fruit de la necessitat de crear un espai per compartir experiències i reflexions des d’una perspectiva feminista, al mateix temps que portem a la pràctica el nostre discurs a través de l’acció i la reivindicació política. Apostem per crear espais autogestionats d’empoderament destinats a fer un treball introspectiu d’autoconsciència.

Alhora, també apostem pel treball col·lectiu participant dels moviments socials i les iniciatives populars del nostre entorn més pròxim.

Entenem el feminisme com la lluita per aconseguir una transformació social amb l’objectiu d’assolir l’alliberament social i personal així com trencar amb les relacions d’opressió patriarcals. Únicament així podrem desenvolupar-nos lliurement en una societat més justa i igualitària, vertebrada pel sosteniment de la vida i de les persones.

LA BORDA

 1. adj. i m. i f. [LC] Bastard.
  2 adj. i m. i f. [LC] Nascut de pares desconeguts. Aquella nena era borda, i se l’havien afillada. Un bord, un bordet. 
 2. 1 adj. [LC] [AGA] Que no produeix fruit, silvestre, no empeltat.
 3. 1 adj. [GL] Que és de mal treballar perquè és massa dur o perquè s’esmicola fàcilment. Pedra borda. Granit bord. 
  2 m. [GL] Diamant que no pot ésser aprofitat com a gemma i que, per la seva duresa, és utilitzat industrialment com a abrasiu.
 4. f.  MAR Vorada superior del costat d’un vaixell o de qualsevol embarcació arran coberta.
 5. v. 3a persona, singular, present simple del verb bordar: Ella borda.
 6. f Corral en un bosc per tancar-hi bestiar i pastura.
 7. f  Cabana o barraca separada d’una masia. Als Pirineus, una borda és una casa de ramaders, en contrast amb una masia o casa de pagesos que es dediquen al conreu de la terra.
 8. f  Terme geogràfic on era costum que la presència d’una borda, normalment habitada, donés nom a una zona muntanyenca, com una coma, obaga, vall o tàlveg. Per exemple, la Borda (Solsona).

 

Som La Borda perquè som bastardes del sistema heteropatriarcal, perquè no reconeixem els nostres pares socialitzadors de gènere i volem transgredir els valors que ens volien inculcar.

Som bordes perquè no volem ser el fruit que s’espera de nosaltres.

Som La Borda perquè bordem contra aquest sistema que ens oprimeix i ens denigra.

Som bordes perquè creiem en la solidesa i la tenacitat de la lluita feminista; alhora que som conscients de la seva fragilitat: la constància i la persistència són imprescindibles.

Som La Borda perquè volem ser un refugi enmig d’una realitat que ens és hostil, precària i injusta, un espai per a totes aquelles dones que vulguin fer un treball col·lectiu i personal de reflexió, de presa de consciència i d’empoderament.